ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

TOUR FR(I)END-Friendly Redesign of Inclusive Experience N Destinations for Deaf people” (TOUR FR(I)END) στοχεύει στην ενδυνάμωση των κωφών ατόμων αλλά και των ατόμων με προβλήματα ακοής “Ενσωμάτωση και Ανάπτυξη ευκαιριών καριέρας των νέων μέσω της Καλλιέργειας της Χρήση της διεθνούς νοηματικής γλώσσας στον τομέα του τουρισμού μέσα από μια εργαλειοθήκη phygital και ένα σοβαρό παιχνίδι εκμάθησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Μεθοδολογικός οδηγός του έργου TOUR FR(I)END

Εκπαιδευτικός οδηγός για βασικές δεξιότητες των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο (ειδικά σε ότι αφορά τη γλώσσα, τους διαλόγους κτλ.)

Εκπαιδευτικός οδηγός για την εκμάθηση βασικών φράσεων στη νοηματική γλώσσα που χρησιμοποιούνται στον τουριστικό κλάδο (ξενοδοχεία, αεροδρόμια, εταιρείες διαχείρισης κρατήσεων, τουριστικά γραφεία κτλ.)

Εκπαιδευτικός οδηγός για εκπαιδευτές που εστιάζουν στα βασικά στοιχεία του τουριστικού κλάδου, με διεθνή νοήματα και στη χρήση του TOUR FR(I)END παιχνιδιού

TOUR FR(I)END phygital σοβαρό παιχνίδι

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ